Om Dala Ventilation

Dala Ventilation & Fastighetsservice erbjuder installationer av ventilation, ventilationsservice, rådgivning och försäljning av ventilationsutrustning. Företaget startade i februari 2009 av Peder Christensen, som då jobbat med fastighetsservice i över 20 år. Tanken var från början att jobba med både fastighetsservice och ventilation, men ganska snart visade det sig att ventilationsdelen var mest populär. I dag är det uteslutande ventilationsarbeten företag ägnar sig åt.

Entreprenad

På entreprenadsidan jobbas det dels med enstaka uppdrag, men även med avtalskunder som exempelvis Kopparstaden och Falu kommun. Väntetiderna för entreprenad är cirka en till två månader, men när det gäller service är det kortare omloppstid.

Behöver du också hjälp?

När gjorde du senast en genomgång av ventilationen i ditt hus? Att ha en väl fungerande ventilation, anpassad efter husets alla förutsättningar, är nödvändigt för ett välmående hus och en god inomhusmiljö. Dålig luft kan leda till huvudvärk, irriterade slemhinnor och andra hälsoproblem. På en arbetsplats kan dålig luft dessutom sänka produktiviteten och innebära onödiga ekonomiska förluster för arbetsgivaren.

Bra luft ger ett mervärde

Bra luft innebär friska, glada och produktiva medarbetare. Felaktig injustering av ventilationen kan också kosta dig pengar på grund av värmebortfall eller fuktskador. Det finns alltså många goda anledningar till att ha koll på luft och ventilation! Kontakta oss här så får du hjälp.

Här hittar du oss