Har du frågor? -Tveka inte att kontakta oss!

OVK- Besiktningar

Vi är behöriga att utföra OVK-besiktningar. De flesta offentliga anrättningar och flerbostadshus har skyldighet att se till att obligatorisk ventilationskontroll görs. Kontrollerna görs var tredje till sjätte år beroende på byggnad och ventilationssystem.

Varför görs OVK-besiktning?

Detta ska göras för att säkerställa ett bra inomhusklimat och att ventilationen fungerar. Vid OVK görs en injustering av luftflöden vilket kräver speciella mätinstrument och särskild kompetens. Felaktig injustering kan leda till dålig luft, störande ventilationsljud och fuktproblem. Dessutom riskerar ventilationssystemet också att bli en onödig energibov. Anlita oss för OVK-besiktning och injustering av luftflöden så blir jobbet rätt gjort!

Jag vill anlita er – hur gör jag?

Kontakta oss på Dala Ventilation & Fastighetsservice om du behöver hjälp med installation av ventilation, ombyggnad av ventilation eller service av ventilation. Vi gör luftmätningar för att kontrollera luftstatusen i ditt hus eller byggnad och genomför reparation av ventilationsaggregat och felsökning av aggregat. När du anlitar oss för ventilationsservice får du kunnig personal och ventilationsprodukter av god och hållbar kvalitet. Vi utför ventilationsarbeten för både privatpersoner och företag i Falun-Borlänge med omnejd.